18 találat

Szerző: BéBé
2012.05.28. 09:34
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

"... Az okkultizmus alaptétele az azonosság elve , jóllehet ilyesmi nincs, hiszen semmi sem önmagával azonos, hanem épp ellenkezőleg: ÖNMAGA ELLENTÉTÉVEL! Ezért a mai embernek, (ha csak nem akar elveszni az okkultizmus homályában) előbb helyre kell állítania a " DOLOG " és a " JE...
Szerző: BéBé
2012.05.13. 14:10
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

"...ha igaz, hogy a lét transzcendens keretének tagadása okán az idő és a tér beleszorult az arasznyi emberi lét keretei közé , (ahol az emberi élet nem több, mint egy önmagán nem túlmutató, szűk korlátok között ellobbanó pillanat) akkor érthetővé válik a „varázstalan- (értsd: tömeg) embe...
Szerző: BéBé
2012.04.12. 20:23
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

"... Minden gyermek élete azonos jelenével . Ha a művészek, költők műveik javát a gyermekkorba visszamerülve alkotják az nemcsak azért van, mert ott buzog a forrás, a kimeríthetetlen, a kaleidoszkópszerűségében is boldog és megnyugtató biztonság, hanem azért, mert vonzza őket a jövő mágnese, s ...
Szerző: BéBé
2012.04.01. 19:17
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

"...A buddhisták azt tanítják, hogy a piszkot az ember előbbi életében halmozza fel magában, szavaival, tetteivel és gondolataival. A héberek szerint mindnyájan az eredendő bűnnel születünk meg, amit Ádámtól örököltünk. Tény, hogy amikor az ember a földre jön, szennybe mártják. Ezért tűrhetetle...
Szerző: BéBé
2012.03.16. 21:30
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

„… Nem tudjuk, hogyan gondolkodunk , s ezáltal minden tudásunk csonka, ezért nem tudjuk hogyan beszélünk, hogyan mozgunk, s mi az ami érzésként jelenik meg bennünk… ... nem vagyunk képesek arra sem, hogy tapasztalásként éljük át figyelmünket , holott figyelmük nélkül semmit sem tap...
Szerző: BéBé
2012.03.13. 20:57
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

... Valamennyien rendelkezünk olyan meggyökeresedett érzésekkel, melyek (miután egy bizonyos formában megszülettek) annak ellenére is folytatják létüket, hogy valamennyi feltételünk adott ezek legyőzésére . Ennek oka, hogy (mivel tudatunk ellenőrző tevékenységét nem tudjuk ebbe az irányba mozgósítan...
Szerző: BéBé
2012.03.06. 09:34
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

Hosszabb távon a valódi fejlődésre irányuló emberi törekvés nem találhat kielégülést pusztán az egyoldalú technikai haladásban, ahogy a méltóságteljes emberi élet sem jelentheti csupán a sors passzív elfogadását. A személyes fejlődésnek olyan szellemi erőfeszítésekben kell megnyilvánulnia, amelyek s...
Szerző: BéBé
2012.03.04. 11:37
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

Lelkiismeretnek azt a nyugtalanságot nevezzük, amely a helytelen intellektuális ítéleteink okán támad bennünk . Intellektusunk viszont akkor tud helyes ítéleteket hozni, ha az igazsággal összhangban álló érzéseinkre támaszkodik. Mivel a moralitás csak az érzésekben ébredhet (s az intellektusban soh...
Szerző: BéBé
2012.03.02. 17:23
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

Az ember mindig akkor (és csak addig) él át krízist az életedben, amikor (és amíg) áttekintő-képessége hiányos ... Olyan korban élünk, amelyben az ember már elég érett arra, hogy felismerje azt a helyzetet, amelyben saját erői kevesek ahhoz, hogy általuk oldja meg aktuális életproblémáját, de még n...
Szerző: BéBé
2012.02.29. 11:29
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

A sorrendre figyelni kell ! Ahhoz, hogy meggyőződhessünk az általunk gondoltak helyénvalóságáról, meg kell figyelnünk saját gondolkodásunkat... ...ahhoz azonban, hogy gondolkodásunkat megfigyelhessük, előbb meg kell teremtenünk azokat az objektumokat, amelyekről gondolkodni tudunk... :? :wink: Teki...
Szerző: BéBé
2012.02.26. 13:01
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

A darwinizmus által megfogalmazott azon "szodomita" gondolat , mely szerint: „… a régi korokban léteztek bizonyos fajta állatok amelyek az evolúciós folyamat okán fejlődtek lassan azzá, amit ma emberként ismerünk …” szükségszerűen szorította ki az emberi tudatból a...
Szerző: BéBé
2012.02.25. 13:50
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

Kétségtelen tény, hogy önmagában a legtompább és legsötétebb szeretet is az érzékfeletti élet valóságát bizonyítja ... ...ugyanakkor az is vitathatatlan, hogy azok a realitások, amelyekben az érzékfeletti ilyen (érzéki formák által eltorzított) alakban képes csak megjelenni, az embert megfosztják at...
Szerző: BéBé
2012.02.24. 14:45
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

Az ember úgy ahogy megszületik (ha nem tökéletesíti magát a szellem számára) keveset vagy semmit sem ér. A tökéletesedés épp ezért nem lehet olyan előny és javulás, amit magunk számára keresünk, hanem valami, ami jobb eszközzé tesz bennünket arra, amit el kell végeznünk a világban ... :) Szem előtt ...
Szerző: BéBé
2012.02.23. 21:52
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

"... az embert két elv segíti : Logosz és Szófia . - Logosz : az Istentől az ember felé irányuló elv (megnyilvánulása Isten alászállása a teremtett világba) ; - Szófia : az embertől az Isten felé tartó elv (megnyilvánulása az ember felszárnyalása az égi szférába, átistenülése) . ...e két elv Jé...
Szerző: BéBé
2012.02.21. 11:16
Fórum: Kapuja nincs átjáró
Téma: a "törmelékek"...
Válaszok: 16
Megtekintve: 29392

2.

Olyan korban élünk, amelyben a bizonytalanság az élet minden területén jelentkezik , jóllehet a bizonytalanság nem tárgyi tünet, (ahogy ezt ma sokan hiszik) hanem a cselekvő ember le nem vethető sajátossága. A tárgyi tünet : a megoldatlanság (értsd: a kérdésszerűség) .. Tény, hogy a mai ember válság...

Ugrás a részletes kereséshez